ဖားကန့်မြို့နယ်မှ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပင်မသပိတ်၏ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ပြောက်ကျားသပိတ် အောင်မြင်စြာြပုလုပ်နိုင်ခဲ့

ဖားကန့်မြို့နယ်မှ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပင်မသပိတ်၏ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ပြောက်ကျားသပိတ် အောင်မြင်စြာြပုလုပ်နိုင်ခဲ့

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ