မိုးညှင်းတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ကျောင်းသားများကို လောက်ကောင်များအဖြစ် ကြေညာ -

မိုးညှင်းတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ကျောင်းသားများကို လောက်ကောင်များအဖြစ် ကြေညာ -

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ