ဓမ္မဘက်မှရပ်တည်သည့် CDM ဝန်ထမ်းများကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ထုတ်ပြန်

ဓမ္မဘက်မှရပ်တည်သည့် CDM ဝန်ထမ်းများကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ထုတ်ပြန်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ