မိုး‌ေကာင်းမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်​ရေးစနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ် -

မိုး‌ေကာင်းမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်​ရေးစနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ် -

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ