ကန်ပိုင်တည်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်

ကန်ပိုင်တည်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ