စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလမ်းလျောက်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲ

စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလမ်းလျောက်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ