မြစ်ကြီးနားလူငယ်တစ်ချို့မှ NUG နှင့် KIA ကိုထောက်ခံကြောင်း လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု

မြစ်ကြီးနားလူငယ်တစ်ချို့မှ NUG နှင့် KIA ကိုထောက်ခံကြောင်း လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ