မိုးမောက်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်

မိုးမောက်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ