ဧရာဝတီတိုင်းမှ လူငယ်များ ဧရာဝတီဖက်ဒရယ်အာမီဖွဲ့စည်း

ဧရာဝတီတိုင်းမှ လူငယ်များက စစ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် ဧရာဝတီဖက်ဒရယ်အာမီဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းမှ လူငယ်များ ဧရာဝတီဖက်ဒရယ်အာမီဖွဲ့စည်း

 

ရည်ရွယ်ချက် ၅ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်ကို တည်ထောင်ထားပြီး စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးတည်ထောင်သည့် စစ်တပ်ဖြစ်လာသည်။

စိတ်ပါဝင်စားသည့်လူငယ်များ ဆက်သွယ်နိုင်သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ