ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ဆိပ်မူဆိုင်ကယ်သပိတ်စစ်ကြောင်

ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ဆိပ်မူဆိုင်ကယ်သပိတ်စစ်ကြောင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ