ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာ၊ ပကာင်ဆန်ကျေးရွာ၊ တောင်းကော့ကျေးရွာတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် စုပေါင်းသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့

ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာ၊ ပကာင်ဆန်ကျေးရွာ၊ တောင်းကော့ကျေးရွာတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် စုပေါင်းသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ