ဖားကန့်မြိုနယ် လုံးခင်းနှင့် မှော်ဝမ်းအုပ်စုတို့၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်

ဖားကန့်မြိုနယ် လုံးခင်းနှင့် မှော်ဝမ်းအုပ်စုတို့၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ