ရွှေကူမြို့မှ လူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှု

ရွှေကူမြို့မှ လူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှု

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ