ရမ်ပူရပ်ကွက်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခံတပ်ပြုလုပ်ပြီး ပြင်ဆင်

ရမ်ပူရပ်ကွက်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခံတပ်ပြုလုပ်ပြီး ပြင်ဆင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ