စစ်ကောင်စီ၏သတင်းပေးများနှင့် ဒလန်များကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မိုးညှင်းစုန်းကဝေပညာရှင်များက ရေသရဲချဝဲစာချမှုများကို ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်

စစ်ကောင်စီ၏သတင်းပေးများနှင့် ဒလန်များကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မိုးညှင်းစုန်းကဝေပညာရှင်များက ရေသရဲချဝဲစာချမှုများကို ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ