ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့ရဲ့“လိုသူယူ ပိုသူလှူ” ရွှေ့လျားစျေးဆိုင်အလှူ
ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့တွင်
“လိုသူယူ ပိုသူလှူ” ခေါင်းစဥ်ဖြင့် ရွှေ့လျားစျေးဆိုင်အလှူပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့ရဲ့“လိုသူယူ ပိုသူလှူ” ရွှေ့လျားစျေးဆိုင်အလှူ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ