မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်နေ့ လူသတ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာဆာဆာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်နေ့ လူသတ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာဆာဆာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ