မြစ်ကြီးနားမြို့မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု - မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

မြစ်ကြီးနားမြို့မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု - မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ