မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် Join In CDM In Time ဟူသည့်စာသားနှင့် We Stand With KIO ဟူသည့်စာသားများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခ့ဲသည်

မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် Join In CDM In Time ဟူသည့်စာသားနှင့် We Stand With KIO ဟူသည့်စာသားများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခ့ဲသည်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ