မြစ်ကြီးနား၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်း - မတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

မြစ်ကြီးနား၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်း - မတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ