ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံးအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး CDM တွင် ပါဝင်လာ

ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံးအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး CDM တွင် ပါဝင်လာ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ