ဟိုပင်မြို့မှ လူငယ်များ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းကို ဖျော်ရည်တိုက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေ

ဟိုပင်မြို့မှ လူငယ်များ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းကို ဖျော်ရည်တိုက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ