အဘိုးလား...အဘလား...သေချင်းဆိုးလား

အဘိုးလား…အဘလား…သေချင်းဆိုးလား

ကာတွန်း – Sနွေဦး

အဘိုးလား...အဘလား...သေချင်းဆိုးလား

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ