တာမခန်မြို့လူငယ်များက စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အရှုံးမပေး သွေးမအေးသပိတ်ပြုလုပ် - ဇူလိုင် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တာမခန်လူငယ်သပိတ်

တာမခန်မြို့လူငယ်များက စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အရှုံးမပေး သွေးမအေးသပိတ်ပြုလုပ် - ဇူလိုင် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တာမခန်လူငယ်သပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ