စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးသပိတ် နေရက်မပျက်ပြုလုပ်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးသပိတ် နေရက်မပျက်ပြုလုပ်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ