စစ်ကောင်စီ၏ စစ်တပ်နှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း NUG ကြေညာ

စစ်ကောင်စီ၏ စစ်တပ်နှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း NUG ကြေညာ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ