ဟိုပင်မြို့နယ် သင်တန်းတက်သော ကျောင်းအုပ်များ၏ ဓာတ်ပုံများကို ကပ်ထား

ဟိုပင်မြို့သုဿန်ဇရပ်တွင် ဟိုပင်မြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သင်တန်းတွင် ပါဝင်တက်ရောက်သော ကျောင်းအုပ်များ၏ ဓာတ်ပုံများကို ကပ်ထားသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။

 

ဟိုပင်မြို့နယ် သင်တန်းတက်သော ကျောင်းအုပ်များ၏ ဓာတ်ပုံများကို ကပ်ထား

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ