ရွှေကူမြို့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ကြောင်း လမ်းလျှောက်သပိတ်နှင့် ဆိုင်ကယ်သပိတ်ပြုလုပ်

ရွှေကူမြို့ရှိ ပြည်သူများသည် ဖိနှိပ်မှု ကြားမှ

လမ်းလျှောက်သပိတ်နှင့် ဆိုင်ကယ်သပိတ်ပြုလုပ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြကြောင်း သိရသည်။

ရွှေကူမြို့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ကြောင်း လမ်းလျှောက်သပိတ်နှင့် ဆိုင်ကယ်သပိတ်ပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ