အကြိမ်ကြိမ်ဖြိုခွဲသော်လည်း အကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒပြကြသည့် မြစ်ကြီးနားပင်မသပိတ်နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအင်အားစုများပူပေါင်းစစ်ကြောင်း

အကြိမ်ကြိမ်ဖြိုခွဲသော်လည်း အကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒပြကြသည့် မြစ်ကြီးနားပင်မသပိတ်နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအင်အားစုများပူပေါင်းစစ်ကြောင်း

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ